BioAmp: Revolutionerende teknologi

BioAmpTM er et revolutionerende nyt system til behandling af spildevand, og kan nu fås i alle europæiske lande. BioAmp er et miljøvenligt system som løser en række spildevandsproblemer og samtidigt giver store omkostningsbesparelser.

BioAmp er et kompakt, computerkontrolleret mikrobiel gæringsenhed som installeres på stedet og leverer et stort antal aktive, naturligt forekommende, sikre bakterier direkte ned i afløbene. Bakterierne bearbejder spildevandet; reducerer fedt og olieophobninger, samtidigt med lugt reduceres. Er ideel til brug i fedtudskillere, septiktanke og renseanlæg, til en langt mindre omkostning i forhold til andre bakteriebaserede systemerx.
 

MÅ VI INTRODUCERE...Den revolutionerende nye BioAmp enhed

Den revolutionerende BioAmp unit


BioAmp-systemet leverer 30 milliarder levende, vegetative Pseudomonas og Bacillus celler i døgnet til afløb, fedtudskillere eller spildevandssystemer til en tiendedel af omkostningen for bakterieformuleringer på markedet i pulverform eller flydende. Det muliggør løsning af spildevandsproblemer internt, og overholder såvel europæiske direktiver som lokale restriktioner. Systemet har ”US National Sanitation Foundation” godkendelse.

De europæiske myndigheder har strammet kravene til rensning af spildevand fra industrielle og kommercielle anlæg, hvilket har medført ekstraafgifter og bøder for dem som ikke overholder de gældende standarder. BioAmp fremskynder og forstærker den naturlige nedbrydning af organisk affald, inkl. opløselig BOD, TSS, ammoniak og FOG; ved at omdanne stærkt forurenet spildevand til et niveau, som accepteres af miljømyndighederne og vandbehandlingsfirmaerne.

BioAmp’s unikke teknologi kan give besparelser på tusinde af kroner per år ved at reducere ekstraafgifter, bøder og energiafgifter for erhvervsdrivende og andre organisationer. Fordi systemet leveres og vedligeholdes på månedsafgiftsbasis, er der ikke omkostninger til investering i udstyr forbundet med opstart. Det kan normalt indarbejdes i eksisterende afløbssystemer uden behov for ændringer.

Mange firmaer, både store og små, har allerede glæde af fordelene ved BioAmp, inkl. fabrikker, fødevarebehandlingsindustri, hoteller, restauranter, hospitaler, lokale myndigheder og anlæg.

Et typisk eksempel på opnået besparelse er en fødevarebehandlingsvirksomhed på Filippinerne, som sparer ca. *£16,000 pr. år (svarende til DKK 141.000) i bøder for lugtgener, et telekommunikationsselskab i Irland, som har reduceret spildevandsomkostningerne med ca. £30,000 (~DKK 264.000), og en fødevarefabrik i Danmark, som har opnået en total besparelse på ca. £17,000 (~DKK 150.000) i bortledningsomkostninger.

BioAmp omdanner Biological Oxygen Demand (BOD) til CO2 og H2O, og reducerer mængden af eksternt deponeret slam. Det sænker energiforbruget, beskytter vand og kan erstatte farlige kemikalier, hvilket gør det til en vital del af ethvert miljøforbedrende tiltag. Det kan også hjælpe firmaer til opnåelse af ISO14000 certificering.

BioAmp udgør en af de sjældne muligheder, hvor løsningen af et miljømæssigt problem, har en umiddelbar og målbar effekt, ikke kræver større investering af kapital, og medfører en mærkbar omkostningsreduktion.

BioAmp er en af de specialiserede vedligeholdelse produkter og servicer, som leveres under mærket BioHygenic fra NCH Europe.

 

Copyright ©2011 NCH Europa. Alle rettigheder forbeholdes. Udviklet af Expert-IT.

BioAmp